Aktiviteter
Samværsfredage efterår 2023
i Skydehuset ved Lombjerge, Egelundsvej 1, 5750 Ringe


Vi er meget glade for at kunne præsentere nedenstående program med
samvær, sang, fortælling og spisning.Fredag d. 29. september 10.30-13:        Bodil og Hans Rytter, Ørbæk. Korleder og folkemusiker.
                                                                 70-erne i ord og toner. En brydningstid både politisk og hvad angår
                                                                         værdier og normer.

Fredag d. 20. oktober kl. 10.30-13:        Sognepræst i Espe, Vantinge og Hillerslev Simon Jylov
                                                                        Fortæller stort og småt fra sit liv.
                                              
Fredag d. 17. november kl. 10.30-13:    Elin Jeppesen, Rudme, tidligere skoleleder og
                                                                        Birte Fahnøe Lund, V. Skerninge. Lærer og Arkivleder.
                                                                         Underholder med fortællinger og står for fællessang.

Fredag d. 8. december kl. 10.30-13:      ”Ever Band” underholder
                                                                         med sang musik, fortælling og anekdoter.
                                                                         ”Traditionen tro” sætter Ever band stemningen til vores   
                                                                         juleafslutning.
 
Tilmelding senest mandagen før og efter først til mølle…. til:
Inger Fuglesang Hansen, mobil 23645458, mail inger@fuglesang.dk   eller
Lise-Lotte Liengaard 28902583, mail llliengaard@gmail.com


Pris: 60 kr/person.
Betaling kontant eller på mobile pay 55782 på dagen.
Der serveres vand til maden. Øl, vand, 1 glas vin kan købes for 15kr.

ALLE er meget velkommen - Intet krav om medlemskab


Mange hilsner og på gensyn.
1. Hovedkreds/Midtfynske SG&I


 
Efterårets
Samværsfredage:
  17/11 kl. 10.30 - 13
    8/12 kl. 10.30 - 13 

 

Historisk aften


                     i skydehuset ved Lombjerge, Egelundsvej 1, 5750 Ringe

 

Torsdag d. 23. november kl. 19,00- ca. 21.

 

 

I samarbejde med Ringe Lokalhistoriske Arkiv indbyder vi til en aften med glimt og tilbageblik omkring Bøgegrotten og Skydehuset.

Arkivleder Kirsten Hansen vil vise filmklip og billeder fra bl.a. tidligere tiders Lombjergefester. Der vil således blive både lokalhistorie og nostalgi før kaffen.

Efter pausen vil Kirsten Hansen præsentere, hvordan man kan tilgå www.arkiv.dk og trække information derfra.

Ligeledes vil der kort blive fortalt, hvad arkivet har interesse i at modtage.

 

 

 


Smid intet ud – Hjælp dit arkiv – De passer på historien.

 

 

 

 

 

 

Af hensyn til det praktiske beder vi om tilmelding senest fredag d. 17. november til:
Lise-Lotte Liengaard
llliengaard@gmail.com
eller på mobil 28902583 (ved manglende kontakt læg gerne besked på tlf. svarer).

 

 

 

Pris for aftenen: 40 kr. Betales kontant eller via mobile pay 55782 på aftenen.

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen
1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I

 

 

 

 

1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com CVR-nr 17027212