Årsmøde 2020 » Beretning fra formanden 2019 » Referat fra Årsmøde 2019
Referat årsmøde Midtfynske SG&I/1. Hovedkreds
Tirsdag d. 5. feb. 2019 kl. 19,30 i skydehuset ved Lombjerge
 
Formanden bød velkommen, og der startedes med en sang. Spurven sidder….
 
 1. Valg af dirigent: Elin Jeppesen Valgt.
   
 2. Beretninger: Der blev aflagt beretninger for udvalgene gymnastik og skydning samt af formanden.
Regnskabet blev gennemgået.
Budget og arbejdsplan for kommende år fremlagt.


 
 1. Indkomne forslag: Ingen.
   
 2. Gruppemøder: Beretninger, regnskab, budget, arbejdsplan drøftet i gymnastik- og skyttegruppe.
  Kommentarer herfra medtages på kommende bestyrelsesmøder.

  Fællesmøde

   
 3. Indstilling af beretninger, regnskab og budget til godkendelse: Godkendt
   
 4. Behandling af indkomne forslag: Ingen.
   
 5. Valg:
  Næstformand: Genvalg af Jørgen Lindegaard
  Skydeudvalg: Genvalg af Per Theilgaard, Søren Skovgaard, Claus Christiansen.
  Gymnastikudvalg: Genvalg af Inger Fuglesang, Hanne Andersen. Jesper Damgaard, som er indtrådt mellem to årsmøder blev genvalgt.
  Revisor: Birthe Nielsen genvalgt.
  Revisorsuppleant: Pia Schmidt genvalgt.

   
 6. Evt. Elin takkede for ro og orden og ønskede god vind med vores store projekt.
  Spørgsmål fra Claus Andersen, hvorvidt vi som forening indkøber et antal skydelederveste.
 
 
10 foreninger repræsenteret – 4 personer ud over bestyrelsen. Det laveste antal længe.
Aftenen sluttede med håndmadder.
 
Ref. Lise-Lotte Liengaard
 
Dirigent:
 
1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com