Medlemsliste
Forening Navn Adresse Postnr og by Telefon Mail
Broby IF          
Foreningen Brugerhuset Jytte Rasmussen   Møllebakken 2  5672 Broby 62631096 jytte.bent@gmail.com
Gislev Idrætsforening Bjørn Pedersen Søndervangen 11 5854 Gislev   bkpedersen@ga-net.dk
Gymnastik- og Ungdomsforening af 1972 Klaus Strandhauge       klaus@strandhauge.dk
Heden-Vantinge U & IF Torben Mygind Hansen Grøndalsvej 5 5750 Ringe 20809027 mtmygind@gmail.com
Herringe SG&I Benny Poulsen Rudmevej 40, Herringe 5750 Ringe   hr.bennypoulsen@gmail.com
Hillerslev Idrætsforening          
Krarup Friskole Søren Bundgaard   Bøjdenvej 82  5750 Ringe   krarupfriskole@mail.dk
Krarup/Espe SG&I Otto Mortensen Findingevej 5 5750 Ringe 62623166 karin@hetner-elkjer.dk
Kværndrup Idrætsforening  Anne Sloth Paprikavænget 8 5772 Kværndrup   annesloth2010@gmail.com
Midtfyns Squaredansere Jytte Rasmussen   Annasholmsgade 40  5000 Odense C   jytteogverner@galnet.dk
Midtfynske Folkedansere Ole Græns   Dalager 4  5750 Ringe 62621914  
Motionsforeningen 'Flodhesten' Kurt Pedersen   Nordskovvej 37, Gestelev 5750 Ringe   info@flodhesten.com
Broby Fri- og Efterskole Randi Møller Andersen Vesterågade 60  5672 Broby   rma95@hotmail.com
Nr. Broby Gymnastikforening Anne Dalsgaard Vøjstrupvej 43, Nr Broby 5672 Broby   nr.brobygym@yahoo.dk
Nr. Lyndelse/Søby Gymnastik Anita E. Thomsen Gartnervænget 1, Søby 5792 Årslev   anita-henrik@mail.dk
Ringe Efterskoles Elevforening Dorde B. Olsen       dordebyebierggaard@gmail.com
Ringe Fri- Og Efterskole Finn Larsen   Holmehøjvej 1  5750 Ringe   ringefriogefterskole@mail.tele.dk
Ringe Gymnastikforening Kristian Hansen  Engvangen 22  5750 Ringe   kph@hvenegaard.dk
Rolfsted Idrætsforening Peder Veje Kappendrupvej 19, Kappendrup 5550 Langeskov 65973002 formand@rolfsted-if.dk 
Ryslinge Efterskole Torben Vind Rasmussen Højskolen 1  5856 Ryslinge 62671020 MAIL@RYSLINGE-EFTERSKOLE.DK
Ryslinge Gymnastikforening Birgit Maegaard Hestehavevej 38 5856 Ryslinge 62671962 sv@sbmala.dk<sv@sbmala.dk>;
Ryslinge Højskole   Højskolen 1  5856 Ryslinge 62671020 mail@ryslinge-hojskole.dk
           
SNIF Linedance Joan Marcuslund  Granvænget 5  5792 Årslev   hm@aarslevnet.dk
Søllinge SG&I Annette Egelund   Sdr. Højrupvej 112  5750 Ringe   kaegelund@mail.dk
Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening Helle Karmann Møllegårdsvænget 3 5792 Årslev   karmann@hotmail.dk
Linedance Forever Laila Kuhnell Petersen Krystalvænget 24 5863 Ferritslev 65982183 audi24@hotmail.com
           
Gymnastik          
Broby IF          
Gislev Idrætsforening Majbrit Stage Lykkesholmsvej 1 b 5854 Gislev   majbritstage@gmail.com 
Heden-Vantinge U & IF Kirsten Andersen Hedebovej 38, Heden 5750 Ringe   klkc@hotmail.dk
Herringe SG&I Hanne Rasmussen Bjertevej 16 5750 Ringe   hanneravn@hotmail.com
Hillerslev Idrætsforening Betina Morsing Sallinge Ågade 13 5750 Ringe   morsing@dlgmail.dk
Krarup/Espe SG&I Herdis Holme Holmevej 11, Espe 5750 Ringe   herdisholme@yahoo.dk
Kværndrup SG&I

Mette Andersen
Laurbærvænget 7 5772 Kværndrup

28920930
mette2108@hotmail.com
Ringe Efterskoles Elevforening Karina Klevang Rolighedsvej 25 5750 Ringe 62621368 ringefriogefterskole@mail.tele.dk
Ringe Fri- Og Efterskole Bente Mousten Rolighedsvej 25 5750 Ringe   rfe@rfe.dk
Ringe Gymnastikforening Bjarne Olsen Svendborgvej 39 5750 Ringe   bj_olsen@teliamail.dk
Rolfsted If. Iben Bech Tvevadgyden 5 5863 Ferritslev Fyn   gymnastik@rolfsted-if.dk
V. Hæsinge Idrætsforening Hanne Duus Sandholtvej 39 5672 Broby   hannemargrethe.duus@kriminalforsorgen.dk
Søllinge SG&I Troels Kappel Sødingevej 59, Pederstrup 5750 Ringe   troels.kappel@gmail.com
Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening Jørgen Jensen  Gl. Byvej 80  5792 Årslev   jj.byvej@aarslevnet.dk
           
Dans          
Ryslinge Gymnastikforening Inger Fuglesang Hansen Krumstrupvej 14 5750 Ringe   inger@fuglesang.dk
           
Senioridræt          
Kværndrup SG&I Bodil Engholm       erbo.engholm@gmail.com
Ringe Gymnastikforening Lars Liengaard       violiengaard@5750.dk
Rolfsted If. Ove Andersen     65981397 senior@rolfsted-if.dk 
Gislev Idrætsforening Bodil Jensen       b-sandager@hotmail.com
           
Instruktører          
Gislev Idrætsforening Mette Kristensen Slipager 26 5854 Gislev 44449498 mgk@geocity.dk
           
Skydning          
           
Allested vejle skytteforening         fogedgaard@pc.dk
Herrested Skytteforening           bjerne.bj@gmail.com
Krarup/Espe SG&I         nedh@live.dk
Kværndrup IF., skytteafd.         gjholm@mail.dk
Ringe Skytteforening         anton@midtfyn.net
Ryslinge Skytteforening         kasijeto@youmail.dk
Sdr. Broby Skytteforening         sdr.broby@post.tele.dk
Sødinge Skytteforening         lene.longsted@larsen.mail.dk
Søllinge SG&I         ut@nassau.dk
Årslev/Sdr. Nærå Skytteforening         peterdoch@hotmail.com

Bestyrelsesliste mm 2018

Navn                                                                            mail                                                                               tlf

Fællesformand                                                        Lise-Lotte Liengaard                                              llliengaard@gmail.com                                         28902583

Næstformand                                                          Jørgen Lindegaard                                                  lindegaard@johansen.mail.dk                          22433881

Udvalgsformand skydning                                         Hans Mose Rasmussen                                        hmr@ringesoe.dk                                                  25381427

Udvalgsformand gymnastik                                        Jørgen Jensen                                                                                       jj.byvej@aarslevnet.dk                                        26702319

Formand Byggeudvalget &medl af skydeudv.               Claus Christiansen                                           licl@tdcadsl.dk                                                         26872063

Gymnastikudvalgsmedlem                                          Inger Fuglesang Hansen                                       inger@fuglesang.dk                                                          23645458

Gymnastikudvalgsmedlem                                          Hanne Andersen                                                     hanndersen@350gmail.com                                                           40579079

Skydeudvalgsmedlem                                                 Hans Esmann                                                            hansesmann@hotmail.com                               31199803

Skydeudvalgsmedlem                                                Søren Skovgaard                                                     skovgaard1956@gmail.com                                23384616

Skydeudvalgsmedlem                                                Per Theilgaard                                                                                       mountain@live.dk                                                           21684042

 

Vicevært                                                                  Lars Liengaard                                                                                       violiengaard@midtfyn.net                                  24413341

Revisor                                                                    Birthe Nielsen                                                                                       jebinielsen@gmail.com                                       

Revisor                                                                    Torben Vind Rasmussen                                      torben@ryslinge-efterskole.dk                                21495708

Revisorsuppl.                                                            Pia Smith Larsen                                                      psl@fmk.dk                                                               40963739

Kasserer                                                                  Jane Johansen                                                                                      jane@gislevautohandel.dk                                 21277901

1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 62272561 | liengaard@mail.dk