Tilmeld Aftenfest 2015 » Indbydelse til Lombjergefest
Palleshave, april 2011
 
 
 
Til Gymnastik- og Folke/dans-foreninger/afdelinger
i 1.Hovedkreds/Midtfyns SG&I samt
interesserede sommerhold på Fyn
 
 
 
Indbydelse til Lombjergefest søndag den 5. juni 2011 i Bøgegrotten i Lombjerge
 
Hermed indbydes I til Lombjergefesten i Bøgegrotten. Festen starter med fælles indmarch midt på dagen afhængig af antal tilmeldte hold. Dagens program vil, som det plejer, indeholde opvisninger af forskellig art. Desuden vil vi med forskellige indslag markere, at foreningen i år fejrer 140 års jubilæum og Bøgegrotten 110 års jubilæum som opvisningsplads. Holdene opfordres til at deltage i indmarchen med fane.
 
Der vil være musikanlæg i grotten til CD’ere og minidisk, husk musik i reserve. Ønsker om opvisningstid anføres på tilmeldingen. Skriv på tilmeldingen de redskaber, I får brug for.
 
Tilmelding bedes foretaget senest onsdag den 27. april 2011 på 1.Hovedkreds’ hjemmeside
www.hovedkreds.dk under menupunktet ”Tilmelding Lombjergefest 2011”. Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb sender vi pr. mail en bekræftelse på tilmeldingen, så vi er sikre på at tilmeldingen er slået igennem.
Tilmelding kan også ske ved at sende nedennævnte oplysninger pr. e-mail til adressen iglbel@post10.tele.dk, eller med post til Inger Grønbjerg Larsen, Palleshavevej 18, 5750 Ringe, tlf. 6590 1231.
 
Med venlig hilsen
1.Hovedkreds/Midtfyns SG&I
 
 
1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com