Årsmøde 2020 » Årsmøde 2018 » Årsmødeberetninger 2018
Beretning og kommende planer
 1. Hovedkreds/Midtfyns SGI&I for 2017-2018

Hvis jeg skal opdatere kort, hvad jeg berettede for et år siden, så havde vi netop fået et skulderklap fra Fåborg-Midtfyn Kommune på 100.000kr.


Vi arbejdede stadig i de nødvendige tilladelser for at kunne blive mere konkrete i forhold til renovering af klubhuset samt modernisering af de eksisterende skydebaner og ikke mindst etablering af nye baner. Først og fremmest 25 meter pistolbaner.
 
Ude fra set var 2017 et ganske roligt år for 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I. et år med de traditionelle arrangementer.
Der har dog det forgangne år været om ikke hektisk så i alle tilfælde vedvarende aktivitet i kulisserne – i bestyrelse og byggeudvalg – for at blive klar til at starte renovering, modernisering og udvidelse af hus og baner her. Efterhånden er det ikke blot ønsket om nye baner, der trænger sig på, men også nødvendigheden og ønsket om renovering af hus og modernisering af eksisterende baner.
 
Vi er efterhånden i mål med de fleste tilladelser. Det vil Claus gennemgå senere.
 
Vi søgte Fåborg-Midtfyn Kommunes moderniseringspulje i 2017. Her fra fik vi tildelt kr. 225.000 ud over de 100.000kr vi i forvejen havde fået.
Ud over selve beløbet er vi særdeles glade for donationen, da vi opfatter det som en godkendelse af projektet her med at renovere, modernisere og udvide.
 
Opbakning fra kommunen med de 225.000 + 100.000kr gav os desuden et godt afsæt til at søge andre fonde.
Det er vi nu i gang med, og der søges i takt med diverse relevante fondes deadlines.
Den faberske Fond har tilgodeset os med kr. 150.000.

Vi får uvurderlig hjælp til fondssøgninger af fundraiser, Lina Mc Quillan, der har stor erfaring i dels at skrive dels at udse de rette fonde. Det er vi taknemmelige for.

Der ligger i øjeblikket flere ansøgninger, som vi afventer svar på, og andre er løbende på vej til at blive afsendt.
 
Der er i løbet af 2017 udarbejdet anlægsbudget og projektbeskrivelse.
Hovedvægten er foreløbig lagt på renovering ude af klubhuset og ”opfriskning” herinde samt anlæg af en 25 meter pistolbane og modernisering af eksisterende baner.
 
Vores mål er, at det hele står klar til Landsstævnet i Svendborg i 2021, hvor vi gerne vil samarbejde med DGI om brug af vores anlæg.


Vores drøm er desuden at kunne fuldende hele Lombjergebanen med en 15 meter inden dørs bane. Det er indtil videre drømmen!
 
 
Vi forsøger fortsat at udvikle forårsopvisningerne og ikke mindst Lombjergefesten i Bøgegrotten.
Der er bl.a. snakket om en yderligere udvidelse/renovering af gulvet i Bøgegrotten. Dette vil øge mulighederne i forhold til de hold, der opviser på gulvet.

Bøgegrotten rummer i det hele taget mange muligheder for aktivitet.
Fåborg-Midtfyn Kommune, som jo nu er ejerne af stedet har i denne vinter stynet træerne ved bakken, mens det i det daglige stadig er os som forening, der holder øje med grottens ve og vel.
Vi rydder op om foråret, holder øje med vandets færd i slukten og render en omgang med en sort sæk og samler affald i ny og næ.
Der er tanker om en ændring af huset, som rummer gulvet, så det lettere kan tilgås med de lidt uhåndterlige gulvsektioner.

Den sidste søndag eftermiddag i august 2017 havde vi i samarbejde med foreningen Sing- og songwriteres et musikarrangement i Bøgegrotten. Initiativtagerne havde opnået støtte fra fmk til projektet ”De grønne oaser”, der handler om at bringe sang og musik ud i det grønne.
Der var mødt få tilskuere frem denne første gang, men vi fortsætter samarbejdet, og der vil atter i 2018 den sidste søndag i august blive musik og sang i Bøgegrotten.
Der efterlyses ideer til at udvikle dette arrangement.
 
 
Jeg håber, det kan lykkes sideløbende med arbejdet her omkring skydehuset at have fokus på Bøgegrotten.
Vores Bøgegrottekontakt i kommunen er ikke længere ansat, så jeg afventer meddelelse om, hvem der fremover skal være vores kontaktperson. Det er mit ønske, at vi fortsat samarbejder med kommunen om Bøgegrotten.
I Gudbjerg-Gudme området har aktive foreningsfolk fundet fonde, der har givet bidrag, og de har ved frivillig arbejdskraft fået moderniseret Gudbjerglund, som svarer til vores Bøgegrotte. Noget lignende kunne måske lykkes mht. Bøgegrotten.
 
Jeg ser de samlede projekter, der ligger foran os som et gode for alle midtfynske gymnastik- /danse- og skytteforenigner og –afdelinger. Det er i samarbejdet, vi bliver stærke og kan skabe øgede og forbedrede muligheder for idrætsarbejdet på Midtfyn.
Jeg håber, at der fortsat vil være opbakning og stigende interesse for at være med et eller andet sted i projektet.
Der ligger mange timers frivilligt arbejde forude, og vi vil sammen lykkes med et hus og nogle faciliteter, der bliver til glæde for mange – både gymnaster og skytter og til inspiration for nye ideer og samarbejder.
 
Vi har oprettet en ”liste”. På listen står de første 20-25 navne på personer, der er parat til at lægge nogle frivillige arbejdstimer i det projekt, der venter her i og omkring huset. Her kunne Bøgegrotten også figurere.
Man melder sig til det, man ønsker at bidrage med. Der er opgaver for enhver. Både tidsmæssigt og hvad angår aktivitet. Der er brug for malere, opryddere, nedbrydere, jordarbejdere, kagebagere, servicefolk osv osv.
 
 
Jeg opfordrer til en snak i grupperne.
Vil nogen være med i en idégruppe, der lægger en plan – måske sammen med FMK – for Bøgegrotten?
Kan Bøgegrotten via arrangementer være med til at skrabe beløb ind til foreningens arbejde og renoveringsprojekter?
Ligger der anledninger, som vil være naturlige at gribe til arrangement i Bøgegrotten?
Vil flere være med i byggeudvalget/konkrete opgaver eller ansvarsområder?
Brænder nogen inde med ideer til Lombjergefester og/eller forårsopvisninger?
Der er brug for både hoveder og hænder til at videreudvikle ideerne.
 
Både vores forårsopvisninger og vores Lombjergefester har godt ry blandt gymnaster uden for lokalområdet her.
Lad os ”udnytte” denne kendsgerning til at skabe endnu mere liv inden for gymnastik, dans og skydning på Midtfyn.
 
Foreningen her er kendetegnet ved det stærke fællesskab. Alle Lombjergefester og forårsopvisninger afvikles i et massivt samarbejde mellem gymnaster og skytter på lige fod. På den måde er vi stærkest. At vi sammen ser og finder mulighederne og ideerne.
 
Jeg lægger hermed op til drøftelse og ideer til udvikling og fornyelse i og omkring Bøgegrotten, skydehus, baner og vores gymnastik-/dans og skyttearbejde bredt.
 
 
Lise-Lotte Liengaard
Formand 
1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com