Årsmøde 2020

Indstilling til 1. Hovedkreds foreningspokal:
Det er igen tid for den årlige indstilling af personer til modtagelse af 1. Hovedkreds/Midtfynske SG&Is foreningspokal.

Der findes i jeres forening en instruktør eller foreningsleder, der fortjener en påskønnelse for sin indsats i foreningen.

Denne påskønnelse kan foreningen være med til at give ved at indstille vedkommende til at modtage 1. Hovedkreds/Midtfynske Skytte-, gymnastik- og Idrætsforeningers foreningspokal.

Indstillingen - nogle linjer på skrift – kan afleveres personligt på årsmødet i skydehuset mandag d. 10. februar eller sendes på mail til Lise-Lotte Liengaard senest d.1. marts.

Pokalen vil blive overrakt ved vores store forårsopvisning i Idrætscenter Midtfyn, Ringe søndag d. 15. marts (eller evt. anden passende lejlighed, hvis dette er et ønske fra den anbefalende forenings side).

Yderligere oplysninger: Lise-Lotte Liengaard tlf. 28902583 eller llliengaard@gmail.com  

 

 

 

Vedrørende kontaktpersoner

 Vi beder jer være behjælpelige, når der sker adresseændringer på kontaktadresserne.

 

 

 

Vedrørende kontingent
Vi erindrer om, at der sammen med indkaldelsen til årsmødet blev udsendt kontingentfaktura for 2020 på kr. 200,-

Bemærk at denne skrivelse er sendt til både hovedforeninger og udvalg, men at der kun betales kontingent fra hovedforeningen – altså ét sted én gang.

 

 

 

Forårsopvisning søndag den 15. marts 2020.
Det bliver helt sikkert igen en lang og dejlig dag. Skulle der være nogen af jer, der endnu ikke har fået tilmeldt jeres hold, så skynd jer ind på vores hjemmeside, hvor tilmelding finder sted. Har I problemer med tilmelding rettes henvendelse til Jørgen Jensen, jj.byvej@aarslevnet.dk eller mobil 26702319

 

 

 

Lombjergefest lørdag den 13. juni 2020 i Bøgegrotten: med gymnastik, musik, sang, festtale etc. Vi åbner for tilmelding efter forårsopvisningen d. 15. marts.
Det bliver i år en udvidet Lombjergefest med alsang, 100 års Genforeningsfejring, 75 års fejring for Danmarks befrielse efter 2. Verdenskrig. Start på Torvet kl. 10,30. Start i Bøgegrotten kl 12,30. Hold øje med hjemmeside og yderligere info til foreningerne.

 

 

 

Mvh bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 Årsmøde 2019
Kværndrup d.2. januar 2019     
 
Til alle lokalforeningers bestyrelser og udvalg i 1. Hovedkreds/Midtfynske SG&I
 
Godt nytår -
Og tak for jeres indsats for foreningslivet på Midtfyn. Ting sker ikke af sig selv, men med katalysatorer og arbejdsheste som jer rundt om i foreningerne.
 
Atter i år fryder jeg mig over at indkalde til et årsmøde, hvor der er nyt at fortælle. Vi glæder os til at byde jer alle velkommen i et skydehus med nyrenoveret stue og forbedret isolering med nyt tag og ny vedligeholdelsesfri facade.
 
Vi håber at se repræsentanter fra alle foreninger og byder ind til en aften med åbne debatter og gode ideer. Hvordan kan I/skytter/gymnaster/dansere bruge et nyrenoveret skydehus? Vi ser meget frem til at få kommentarer og ideer fra jer.
 
 
Der indkaldes hermed til
 
Årsmøde i 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19,30
i Skydehuset ved Lombjerge.

Dagorden ifølge vedtægterne.
Foreningen er vært ved et traktement.
 
 
Følgende er på valg:
Næstformand: Jørgen Lindegaard
Skydeudvalg: Søren Skovgaard, Claus Christiansen, Per Theilgaard.
Gymnastikudvalg: Hanne Andersen, Inger Fuglesang Hansen, Jesper Damgaard (som er indtrådt siden årsmødet i 2018)
Revisor: Birthe Nielsen
 
Betaling af kontingent for 2019 kr. 200,00 bedes indbetalt på
konto 5772 – 4385927288. Senest 1. februar 2019.


pbv
Lise-Lotte Liengaard
 
1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com