Årsmøde 2020 » Årsmøde 2018
 
 
 
 
 
 
 
                     
                     
Referat af årsmøde den 6. feb. 20108.              
                     
Elin Jeppesen valgt til dirigent, og erk. generalforsamling rettetidig indvarslet, hvilket blev godkendt.  
                     
Beretninger :                  
  Skytter v. Hans Mose.                
  Børnestævne i Espe ok godt stævne.            
  Starter op med pistolbaneprojekt i 2018, men mere herom ved formanden.      
                     
  Formanden Lise-Lotte Liengaard.              
  2017 roligt år, med sædvanlig aktivitet.            
  Aktivitet i byggeudvalget samt modernisering af skydehus.        
  Modtaget kr. 225.000 i moderniseringspulje fra Faaborg Midtfyn kommune.      
  Søger andre fonde.                
  Fabers Fond givet tilsagn om kr. 150.000.            
  Afventer svar fra flere fonde.              
  Der   laves yderligere gulv i Bøgegrotten.            
  Træer er stynet af Faaborg Midtfyn kommune.          
  Musikaften i Bøgegrotten med få tilskuer, og nyt musikarrangement til august 2018.    
  Liste vedr. arbejdsopgaver samt opfordring til at melde sig.        
  Opfordring til gode ideér til arrangementer vedr. gymnastik, skydning mm.      
                     
   Gymnastik v. Jørgen Jensen :              
  God forårsopvisning med 6 efterskoler, fuldt program.          
  Lombjerge rimeligt fremmøde, afslutning med aftensarrangement.        
  Tak til Ringe Gymnastikforening samt andre foreninger for hjælp.        
                     
  Kasserer :                
  Gennemgang af regnskab.              
  Gennemgang af budget.              
                     
  Claus skydeudvalg - arbejdsplan :              
  Miljøgodkendelse kom endeligt i september.            
  Landzonetilladelse til tilbygning godkendt.            
  Sendt byggeansøgning til Faaborg Midtfyn kommune.          
  Faaborg Midtfyn kommune siger placering ok, men mangler styrkeberegning på tilbygning mm.  
  Nye priser indhentes når byggetilladelse er modtaget.          
  Claus opf. også til at melde sig til byggeudvalget.          
  Der er givet lov til skydning på 100 m. bane.            
                     
Indkomne forslag :                
  Ingen.                  
                     
Indstilling af beretninger, regnskab samt budget til godkendelse :        
  Beretninger godkendt.              
  Regnskab godkendt.                
  Budget godkendt.                
                     
Valg :                    
  Gymnastikudvalg : Jørgen Jensen genvalg. Der er to ledige pladser, og generalforsamlingen gav bestyrelsen
  bemyndigelse til at supplere i løbet af året.            
  Skydeudvalg : Bo Ring Nielsen har edt om at udtræde uden for tur. Per Theilgaard indtræder i Bos sted dennes
  valgperiode ud. Genvalg til Hans Esmann og Hans Mose Rasmussen        
  Revisor : Torben Vind Rasmussen genvalgt.            
  Formand : Lise-Lotte Liengaard genvalgt.

 
           
Eventuelt :                  
  1.Hovedkredt ren retro.              
  Bjarne Ringe Gymnastikforening efterlyser hvornår og hvilke arbejdsopgaver      
  i forbindelse med byggeri / modernisering.            
  Lise-Lotte tak for god snak og gode indput og god stemning.        
  Husk pokal.                
  Tak for i år.                
                     
1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com