Årsmøde 2020 » Årsmøde 2018 » Årsmøde 2017

     Kværndrup 08.01.2017

 

Til lokalforeningers bestyrelser og udvalg i 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I

 

Godt nytår! Vi skriver nu 2017 og kan atter se tilbage på et år, der er gået. For nogle forsvandt det måske som tørt sand mellem fingrene en varm sommerdag på stranden, for andre satte året skarpere aftryk. Uanset hvad, så fortsætter solen sin vandring. Dagen er i skrivende stund tiltaget med ca. 20 minutter. Om vi får mere vinter, end vi allerede har haft, eller om foråret er over os lige om lidt vides ikke.

Til gengæld er det ganske vist, at tiden igen nærmer sig for et årsmøde i 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I.

Igen i år vil jeg opfordre jer til at møde talstærkt op, så vi sammen kan få en aften med levende meningsudvekslinger. Det har vi tradition for.

Og nej….. vi er endnu ikke i gang med byggeri ved skydehuset, men troen har vi stadig. Vi mener at være tættere på første spadestik end nogensinde før!  Vi ser nu frem til et aktivt år med mange timers arbejde i og omkring skydehuset.

 

 

Der indkaldes hermed til

 

Årsmøde i 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I

tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19,00

i Skydehuset ved Lombjerge.

Dagorden ifølge vedtægterne.
Foreningen er vært ved et traktement.

 

 

Følgende er på valg:
Næstformand: Jørgen Lindegaard

Skydeudvalg: Claus Christiansen, Søren Skovgaard, Bo R Nielsen (valgt for 1 år i 2016)
Gymnastikudvalg: Hanne Andersen, Inger Fuglesang, der er desuden en ledig plads i dette udvalg.

revisor: Birthe Nielsen.

 

pbv
Lise-Lotte Liengaard

 

Indstilling til 1. Hovedkreds Jubilæumspokal:

Der findes i jeres forening en instruktør eller foreningsleder, der fortjener en påskønnelse for sin indsats i foreningen.

Denne påskønnelse kan foreningen være med til at give ved at indstille vedkommende til at modtage 1. Hovedkreds Jubilæumspokal.

Indstillingen (et par linjer på skrift) skal være undertegnede i hænde senest tirsdag d. 7. februar 2017 i forbindelse med årsmødet.

Pokalen vil blive overrakt ved 1. Hovedkreds forårsopvisning i Midtfyns Fritidscenter (eller evt. anden passende lejlighed, hvis dette er et ønske fra den anbefalende forenings side)

Yderligere oplysninger: Lise-Lotte Liengaard tlf. 28902583 eller llliengaard@gmail.com  

 

Vedrørende adresser:

Husk at meddele os adresseændringer.

Vedrørende kontingent:

Vi beder om, at de evt. manglende betalinger for 2016 indbetales snarest!
 

Bemærk at denne indbydelse og skrivelse er sendt til både hovedforeninger og udvalg, men at der selvfølgelig kun skal betales kontingent fra hovedforeningen – altså ét sted én gang!

 

Forårsopvisning søndag den 19. marts 2017.
Tjek om jeres instruktører har tilmeldt deres hold. Vi vil så gerne, at alle foreninger er repræsenteret.

 

Lombjergefest lørdag den 10. juni 2017 i Bøgegrotten.

 

 

Mvh bestyrelsen.

 

Kontingent 2017.                                                                                                        

 

 

Så er det tid til betaling af det årlige kontingent til SG&I Midtfyn 1.Hovedkreds.

Kontingentet udgør kr.200,00,  og bedes venligst indbetalt  senest den 1.februar 2017.

Indbetaling skal ske til Nordea reg.nr. 5772 kt.nr 4385927288.

Såfremt I skulle have glemt at betale for 2016, kan dette jo gøres samtidig med J.

 

 

 

Med venlig hilsen

f. SG&I Midtfyn 1.Hovedkreds

som kasserer Bodil Johansen

 

1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com